mgr inż. Anna Durka

Położna, absolwentka Wydziału Żywienia Człowieka SGGW oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu kierunku Położnictwo AM w Warszawie. Wykładowca w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zajmuje się opieką nad kobietami w ciąży, rodzącymi i położnicami. Jest Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym, prowadzi poradnictwo laktacyjne.