dr n. med. Kinga Ziółkowska​

Problemem nie płodności i sposobami jego leczenia zajmuję się od początku mojej pracy zawodowej, czyli od 1997 roku. Mogę powiedzieć, że byłam świadkiem powstawania i kształtowania się tej dziedziny medycyny w Polsce. Do dnia dzisiejszego obserwuję jak wiele się zmieniło i jak bardzo nasza wiedza udoskonala się cały czas oraz jak wiele jeszcze przed nami… W celu kształtowania moich umiejętności dbam szczególnie o to aby każdego roku brać udział w dużych światowych Kongresach poświęconych tematyce płodności i jej leczeniu. To doświadczenia pozwala mi rozwijać moje techniki terapii aby stały się bardziej skuteczne.

Doświadczenie zawodowe

  • 2006 r. – uzyskanie specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa.
  • 2006 r. – obrona pracy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.
  • 2000-2006 r. – asystentka w I Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie. W tym czasie w latach 2003-2006 praca w Poradni Leczenia Niepłodności działającej przy szpitalu.
  • Od 2003 r. prowadzi praktykę indywidualną w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ultrasonografii.
  • Od 2007 r nie przerwanie do dziś współpracuje z Kliniką Leczenia Niepłodności Invimed w Warszawie.

Edukacja

  • 1990-1996 – Akademia Medyczna w Warszawie II Wydział Lekarski

Członkostwo w organizacjach:

  • PTG – Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
  •  Polskie Towarzystwo Biologii Rozrodu
  • ESHRE

Ukończone kursy ultrasonografii i endoskopii w 2006 r potwierdzone certyfikatami.

W 2013 r w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym został przyznany Laur Pacjenta.

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych w dziedzinie ginekologii, położnictwa, endoskopii i niepłodności.