dr hab.n.med. Marzena Wątek

Specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej lekarz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.